Slide background

Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

Master in Product Design and Manufacturing

Slide background

Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

Master in Product Design and Manufacturing

Slide background

Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

Master in Product Design and Manufacturing

Slide background

Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

Master in Product Design and Manufacturing

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000€ για τους φοιτητές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6.000€ για τους φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται ως εξής:

  • Φοιτητές πλήρους φοίτησης: σε δύο (2) ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη των δύο (2) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων, και
  • Φοιτητές μερικής φοίτησης: σε τέσσερις ισόποσες (4) δόσεις πριν την έναρξη των τεσσάρων (4) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

 

Οι εισαχθέντες στο Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα υποβολής, μετά την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ., αίτησης απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης. Δικαίωμα έχουν οι φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος (Ν. 4485/2017, άρθρο 35 §2).

Συγκεκριμένα για απαλλαγή απο τέλη φοίτησης εφαρμόζεται το εξής:

Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Με την υπ’αριθμ. 79803/Ζ1 (ΦΕΚ Β' 2988/8-7-2021) Υπουργική Απόφαση, διαπιστώνεται ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ (8.777,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) , για δε το οικογενειακό ισοδύναμο σε έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (6.143,90 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).

Το ποσοστό των απαλλασσόμενων δεν ξεπερνά σε καμιά περίπτωση το 30% των εισαγομένων ενώ σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού δικαιούχων, η επιλογή γίνεται με κριτήριο το μικρότερο εισόδημα. Η απαλλαγή ισχύει για ένα μόνο Π.Μ.Σ. και δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία..

Ο λογαριασμός καταβολής των διδάκτρων είναι ο ακόλουθος:

Τράπεζα Alpha Bank.

GR58 0140 6600 6600 0200 1003 113

Δικαιούχος Λογαριασμού: ΕΛΚΕ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΊΟ ΚΡΗΤΗΣ

H δόση για τους φοιτητές που έχουν επιλέξει πλήρη φοίτηση είναι 1500 ΕΥΡΏ και η μερικής φοίτησης 750 ΕΥΡΏ.

Η προθεσμία καταβολής λήγει στις 18/2/22 στις 12:00 πμ.

 

Σελίδα πληρωμής: https://payment.tuc.gr/register.php?id=23