Slide background

Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

Master in Product Design and Manufacturing

Slide background

Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

Master in Product Design and Manufacturing

Slide background

Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

Master in Product Design and Manufacturing

Slide background

Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

Master in Product Design and Manufacturing

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα (δικαίωμα υποβολής αίτησης);

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Ποιος είναι ο αριθμός των εισακτέων;

Ο συνολικό αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συνέλευση του Τμήματος με ανώτερο όριο τα τριάντα (30) άτομα ανά έτος.

 

Υπάρχει δυνατότητα μερικής φοίτησης;

Ναι. Οι φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα πρέπει να το δηλώσουν κατά την έγγραφή τους. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να τροποποιηθεί στη διάρκεια των σπουδών. Φοιτητές μερικής φοίτησης δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε διάστημα μικρότερο των παραπάνω προβλεπόμενων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

 

Ποια είναι η διάρκεια των σπουδών;

Στο Π.Μ.Σ., η διάρκεια φοίτησης είναι ένα (1) ημερολογιακό έτος, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική;

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

 

Υπάρχει δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας;

Τα μαθήματα μπορεί να προσφέρονται και εξ αποστάσεως με χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνολογικού εξοπλισμού (e−learning). Η διδασκαλία αυτή θα γίνεται μέσα στα προβλεπόμενα από την §3, άρθρο 30 του Ν. 4485/2017 πλαίσια και για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών.

 

Πόσα μαθήματα θα πρέπει να περάσω;

Συνολικά για κάθε φοιτητή, θα πρέπει να ολοκληρωθούν επιτυχώς τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και είτε τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής είτε συνδυασμός τους με σεμινάρια ίδιου συνολικού αριθμού διδακτικών μονάδων.

Τα μαθήματα είναι όλα υποχρεωτικά και έχουν τη μορφή διαλέξεων ή/και σεμιναρίων ή/και εργαστηρίων ή/και εργασιών ή συνδυασμού αυτών. Η εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται με τρόπο που καθορίζει ο διδάσκων και πραγματοποιείται στα πλαίσια μίας και μόνον εξεταστικής περιόδου.

 

Πως θα πρέπει να γίνει παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών;

Φοιτητές πλήρους φοίτησης

Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα οφείλουν να παρακολουθήσουν:

·     δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και είτε δύο (2) μαθήματα επιλογής ή ένα (1) επιλογής και δύο (2) σεμινάρια κατά το Α’ εξάμηνο (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες),

·     δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και είτε δύο (2) μαθήματα επιλογής ή ένα (1) επιλογής και δύο (2) σεμινάρια κατά το Β’ εξάμηνο (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες),

·     να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μέχρι το πέρας του ακαδημαϊκού έτους..

Φοιτητές μερικής φοίτησης

Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα οφείλουν να παρακολουθήσουν:

·     δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα κατά το Α’ εξάμηνο,

·     δύο (2) μαθήματα υποχρεωτικά στο Β’ εξάμηνο,

·     δύο (2)μαθήματα επιλογής ή ένα (1) μάθημα επιλογής και δύο (2) σεμινάρια κατά το Γ’ εξάμηνο.,

·     δύο (2)μαθήματα επιλογής ή ένα (1) μάθημα επιλογής και δύο (2) σεμινάρια στο Δ’ εξάμηνο,,

·     να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων εξαμήνων.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή Αγγλική

 

Πόσες πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.) έχει το Π.Μ.Σ.;

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχονται στις εβδομήντα πέντε (75).

 

Ποια είναι η γλώσσα διδασκαλίας;

Η ελληνική.

Υπάρχει όμως η δυνατότητα για εκπαιδευτικούς λόγους, η διδασκαλία μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και η συγγραφή των διπλωματικών εργασιών να γίνεται και στην Αγγλική γλώσσα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Πως γίνεται η εισαγωγή φοιτητών και ποιος ο αριθμός των εισαγόμενων;

Η εισαγωγή των φοιτητών γίνεται ανά ειδίκευση.

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συνέλευση του Τμήματος με ανώτερο όριο τα τριάντα (30) άτομα ανά έτος.

 

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τι δικαιολογητικά υποβάλλονται;

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στο πρόγραμμα ‘Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων - Product Design and Manufacturing (ProDes)’, μέσω του on line application system (https://www.prodes.pem.tuc.gr/el/aitiseis/ypoboli), από την 1η Ιουνίου έως και 3 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν:

·Ηλεκτρονική αίτηση

  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας ανά μάθημα, πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που αποκτήθηκαν από ιδρύματα της αλλοδαπής, και αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και τυχόν εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια,

• Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας,

• Βιογραφικό σημείωμα,

• Δύο συστατικές επιστολές,

• Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

 

Ποια είναι η διαδικασία επιλογής;

Η επιλογή των φοιτητών σε κάθε Ειδίκευση γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία συνεκτιμά τα βιογραφικά στοιχεία και κάθε πληροφορία που θα υποβάλλεται από τους υποψηφίους όπως οι βαθμοί πτυχίου/διπλώματος και συγγενικών με την ειδίκευση μαθημάτων και διπλωματικής/πτυχιακής, η ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις, συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα), η επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές.

 

Το Π.Μ.Σ. απαιτεί την καταβολή διδάκτρων;

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000€ για τους φοιτητές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6.000€ για τους φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται ως εξής:

·     Φοιτητές πλήρους φοίτησης: σε δύο (2) ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη των δύο (2) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων, και

·     Φοιτητές μερικής φοίτησης: σε τέσσερις ισόποσες (4) δόσεις πριν την έναρξη των τεσσάρων (4) πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

 

Υπάρχει η δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή διδάκτρων;

Οι εισαχθέντες στο Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα υποβολής, μετά την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ., αίτησης απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης. Δικαίωμα έχουν οι φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος (Ν. 4485/2017, άρθρο 35 §2). Το ποσοστό των απαλλασσόμενων δεν ξεπερνά σε καμιά περίπτωση το 30% των εισαγομένων ενώ σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού δικαιούχων, η επιλογή γίνεται με κριτήριο το μικρότερο εισόδημα. Η απαλλαγή ισχύει για ένα μόνο Π.Μ.Σ. και δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία.

 

Υπάρχει η δυνατότητα παροχής υποτροφιών;

Το Πολυτεχνείο Κρήτης μεριμνά κάθε έτος για τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι διακρίνονται για την επιμέλεια, τις επιδόσεις τους και την προοπτική διάκρισης.

Το Τμήμα χορηγεί υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που διακρίνονται για τις σπουδές τους στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Η χορήγηση γίνεται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων από την Σ.Ε. με βάση κριτήρια που καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Επιπλέον οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύναται να απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα μελών Δ.Ε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης και να λαμβάνουν αμοιβή από αυτά ή από τη συμμετοχή τους σε επικουρική διδακτική και εργαστηριακή απασχόληση, εφόσον υπάρχουν σχετικά κονδύλια.

 

Σημαντικές ημερομηνίες:

Πέρας κατάθεσης αιτήσεων:3 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση επιλεγέντων: 8 Σεπτεμβρίου 2021

Αιτήσεις απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης: 9 - 12 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση Αρχικού Πίνακα Απαλλασσόμενων: 17 Σεπτεμβρίου 2021

Πέρας εγγραφών και καταβολής τελών φοίτησης: 26 Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη μαθημάτων: 11 Οκτωβρίου 2021

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις ιστοσελίδες του Προγράμματος www.prodes.pem.tuc.gr είτε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:

Κα. Λουκία Παπαδάκη
Τηλ. +30.28210-37302
 

e-mail: prodes<@>pem.tuc.gr