Slide background

Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

Master in Product Design and Manufacturing

Slide background

Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

Master in Product Design and Manufacturing

Slide background

Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

Master in Product Design and Manufacturing

Slide background

Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

Master in Product Design and Manufacturing

Testimonials

Απόφοιτοι

Christos Mavrantzas

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΥΡΑΤΖΑΣ

Το ΠΜΣ «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων» είναι ένα άρτια δομημένο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όπου οι διδαχθείσες έννοιες και το καινοτόμο του χαρακτήρα του το καθιστούν αφενός απαραίτητο για έναν υποψήφιο εργαζόμενο στο χώρο της παραγωγής και αφετέρου ιδιαίτερα ρηξικέλευθο για της απαιτήσεις της σημερινής αγοράς. Η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και η υψηλή κατάρτιση των ακαδημαϊκών εκπαιδευτικών που την απαρτίζουν είναι δυο όπλα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Κατά την φοίτηση μου, προσλήφθηκα σε έναν όμιλο αλευροβιομηχανίας και πρώτων υλών αναλαμβάνοντας έπειτα από σχετική εκπαίδευση τον έλεγχο και την βελτιστοποίηση του Τμήματος Παραγωγής. Έννοιες της η λίστα μοναδιαίας συνταγής υλικών  (BOM), η αυτόματη παλετοποίηση προϊόντων μέσω ρομποτικού βραχίονα, αλλά και η κατανόηση των μεταβολών των ρεολογικών χαρακτηριστικών της χύδην υλικού που εισέρχεται σε ένα περιέκτη ήταν ήδη γνωστές για εμένα.

Ταυτόχρονα, μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών, μου δόθηκε η δυνατότητα να προετοιμάσω μια επιστημονική δημοσίευση σε ερευνητικό περιοδικό (είναι σε εξέλιξη), αλλά και να βρίσκομαι σε επικοινωνία και διαπραγμάτευση για την έναρξη μιας διδακτορικής διατριβής.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων" ήταν μια εξαιρετική εμπειρία η οποία διεύρυνε τις γνώσεις μου στον τομέα της σχεδίασης προϊόντων. Μέσα από τις εργασίες που αναλαμβάναμε, ατομικές αλλά και ομαδικές, επιλύοντας πρακτικά προβλήματα, με τη χρήση καινοτόμων τεχνικών και λογισμικών, κατανόησα πάρα πολλά πράγματα, απέκτησα σημαντικές δεξιότητες σχεδίασης, τρισδιάστατης μοντελοποίησης, προτυποποίησης και παραγωγής προϊόντων. Αναμφίβολα, το πιο σημαντικό είναι ότι ,με βοήθησε επίσης, να εξελίξω την δημιουργική μου σκέψη. Οι καθηγητές μας ήταν πάρα πολύ καλοί και με βαθιά γνώση για το αντικείμενο.

 

 

Εικόνα που περιέχει ανθρώπινο πρόσωπο, άτομο, ανθρώπινη γενειάδα, μέτωπο Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

ΠΕΤΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Μέσω αυτού του Μεταπτυχιακού προγράμματος, εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις μου και εμβάθυνα στο αντικείμενο του σχεδιασμού και παραγωγής, ενώ ήρθα σε επαφή με διακεκριμένους καθηγητές, παράγοντες που συνέβαλλαν καθοριστικά στη μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία. Η διπλωματική μου εργασία με θέμα «Αντίστροφη Μηχανική, σχεδιασμός και κατασκευή εξαρτημάτων μικρού στροβιλοαντιδραστήρα» πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του καθηγητή Νικολού Ιωάννη, με τον οποίο η συνεργασία μου συνεχίζεται έως και σήμερα σε επαγγελματικό επίπεδο και συγκεκριμένα σε εξειδικευμένες μελέτες ρευστοδυναμικής ανάλυσης για τη βιομηχανία. Σήμερα, διατηρώ μια διαρκώς αναπτυσσόμενη επιχείρηση Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων, ως αποτέλεσμα της συνολικής μου ακαδημαϊκής πορείας.

 

 

Michael Georgiou - Engineering Manager - OGT Greentech Ltd | LinkedIn

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

I expanded my knowledge of product development through hands-on classes in CAD, CAM, Robotics and others. But the theoretical classes were equally important and shaped my view of manufacturing. Particularly noteworthy are courses like “Intelligent Product Design Optimization”, which broadened my horizons about what is possible when you combine algorithms with something practical like a CAD design.

A year after graduation, I am employed as a production manager in a factory that designs, develops and manufactures electroplating machines. I would highly recommend this program to anyone wishing to develop their knowledge and skills in modern Product Design and Manufacturing.