Slide background

Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

Master in Product Design and Manufacturing

Slide background

Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

Master in Product Design and Manufacturing

Slide background

Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

Master in Product Design and Manufacturing

Slide background

Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

Master in Product Design and Manufacturing

 

 

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που υπηρετούν στο Πολυτεχνείο Κρήτης και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Ν. 4485/2017, εφόσον αυτό είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν.

Αριθμός εισακτέων

Ο συνολικό αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από την Γενική Συνέλευση της Σχολής με ανώτερο όριο τα τριάντα (30) άτομα ανά έτος.