Slide background

Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

Master in Product Design and Manufacturing

Slide background

Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

Master in Product Design and Manufacturing

Slide background

Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

Master in Product Design and Manufacturing

Slide background

Μεταπτυχιακό στη Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων

Master in Product Design and Manufacturing

 

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Παρουσίαση του προγράμματος είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Η πολιτική ποιότητας του προγράμματος είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: Πολιτική Ποιότητας

1.     Ίδρυση ΠΜΣ

Η μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019, σύμφωνα με το Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/04-08-2017), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων - Product Design and Manufacturing» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

 

2.     Αντικείμενο & Σκοπός ΠΜΣ

1. Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων - Product Design and Manufacturing» καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξης της χώρας.

2. Απευθύνεται σε μηχανικούς, επιστήμονες, στελέχη επιχειρήσεων καθώς και ερευνητές με στόχο την εξειδίκευσή τους στην ολοκλήρωση/ενοποίηση των διαδικασιών σχεδίασης νέων προϊόντων και της παραγωγής τους. Οι φοιτητές του προγράμματος θα εκπαιδευτούν στις νέες τεχνολογίες σχεδίασης, παραγωγής και διοίκησης της παραγωγής έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις της εξέλιξης ενός νέου προϊόντος, από την σχεδίαση μέχρι την διάθεση του στην αγορά. Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που θα εργαστούν.

 

3.     Όργανα Διοίκησης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4485/2017, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και λειτουργίας του ΠΜΣ είναι:

·     Η Συνέλευση του Τμήματος

·     Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ

·     Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.

 

Συνέλευση του Τμήματος

Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (άρθρο 32, Ν. 4485/2017) την αναγκαιότητα ίδρυσης ΠΜΣ,

β) ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.,

γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ,

δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών,

ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,

στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συντονιστική Επιτροπή

Η Σ.Ε. του ΠΜΣ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος. Η Επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΜΠΔ, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος ΜΠΔ για διετή θητεία. Η Σ.Ε. οργανώνει και παρακολουθεί το διδακτικό έργο του ΠΜΣ, επιλαμβάνεται κάθε πρακτικού ζητήματος οργάνωσης και λειτουργίας του και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία.

Διευθυντής του ΠΜΣ

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, είναι μέλος της Σ.Ε και προεδρεύει αυτής. Ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ΜΠΔ για διετή θητεία. Είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος ΜΠΔ. Ο Διευθυντής συντονίζει την τρέχουσα δραστηριότητα του ΠΜΣ, εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος και είναι οικονομικός υπεύθυνος του προγράμματος. Η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

 

4.     Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο:

«Σχεδίαση και Παραγωγή προϊόντων – Product Design and Manufacturing».

 

5.     Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τα μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, καθώς και ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, που υπηρετούν στο Πολυτεχνείο Κρήτης και πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά ΠΜΣ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Ν. 4485/2017, εφόσον αυτό είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών τους και του έργου που επιτελούν.

 

6.     Αριθμός Εισακτέων, Τέλη Φοίτησης, Αιτήσεις Εισαγωγής και Κριτήρια Επιλογής

Αριθμός εισακτέων

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος με ανώτερο όριο τα τριάντα (30) άτομα ανά έτος.

Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3000 ευρώ για τους φοιτητές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6000 ευρώ για τους φοιτητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις στην αρχή των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών

Η προκήρυξη για εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. ανακοινώνεται άπαξ του έτους, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που καθορίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν:

1.     Αντίγραφο ΑΔΤ

2.     Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας ανά μάθημα, πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που αποκτήθηκαν από ιδρύματα της αλλοδαπής, και αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και τυχόν εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια,

3.     Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας,

4.     Βιογραφικό σημείωμα,

5.     Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ.

Αξιολόγηση και Επιλογή

Η επιλογή των φοιτητών σε κάθε Ειδίκευση γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του ΠΜΣ.

Για την επιλογή αξιολογούνται και συνεκτιμούνται τα ακόλουθα στοιχεία, όπως προκύπτουν από επικυρωμένα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση των υποψηφίων:

1)  Συνολικός βαθμός πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία και η βαθμολογία σε μαθήματα συγγενή με το ΠΜΣ

2)  Συγγένεια μαθημάτων του βασικού προπτυχιακού διπλώματος με το ΠΜΣ.

3)  Ερευνητική δραστηριότητα όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά καθώς και αποδεδειγμένη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

4)  Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ που να σχολιάζουν ουσιαστικά και να αξιολογούν την ικανότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

6) Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με το ΠΜΣ.

7)  Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία κατά κανόνα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά (επιπέδου Β2) ή κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την κρίση της Σ.Ε., από σπουδές σε Πανεπιστήμια με επίσημη γλώσσα την Αγγλική. Η πιστοποίηση (αν δεν υπάρχει πιστοποιητικό) είναι δυνατόν να γίνει μέσω γραπτής εξέτασης από το Κ.Ε.Γ.Ε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης σε ημερομηνία προγενέστερη της αξιολόγησης των αιτήσεων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

1.     Συνολικός βαθμός πτυχίου: έως 50 μονάδες.

2.     Τη βαθμολογία συγγενικών μαθημάτων με το ΠΜΣ: έως 25 μονάδες.

3.     Ερευνητική δραστηριότητα όπως αυτή θα προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά καθώς και αποδεδειγμένη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα: 15 μονάδες.

4.     Διακρίσεις: 10 μονάδες

5.     Συστατικές επιστολές

Η Σ.Ε., προκειμένου να διαμορφώσει την πρότασή της προς την Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να καλεί σε συνέντευξη υποψήφιους φοιτητές.

 

7.     Εγγραφές & Δηλώσεις Μαθημάτων

Η εγγραφή των νέων φοιτητών στο ΠΜΣ, οι δηλώσεις πλήρους ή μερικής φοίτησης, οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων και η καταβολή των τελών εγγραφής γίνονται μια εβδομάδα πριν την έναρξη του Α’ εξαμήνου.

Οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων των επόμενων εξαμήνων καθώς και η καταβολή των τελών εγγραφής γίνονται κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.

Στην ίδια περίοδο, και μόνον σε αυτήν, μπορεί να γίνεται αλλαγή δήλωσης παρακολούθησης σε κάποιο μάθημα.

 

8.     Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)

Διάρκεια Φοίτησης – Αναστολή & Παράταση Φοίτησης

Στο ΠΜΣ, η διάρκεια φοίτησης είναι ένα (1) ημερολογιακό έτος, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα πρέπει να το δηλώσουν κατά την εγγραφή τους. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να τροποποιηθεί στη διάρκεια των σπουδών. Φοιτητές μερικής φοίτησης δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε διάστημα μικρότερο των παραπάνω προβλεπόμενων χρονικών ορίων.

Η φοίτηση στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΔΜΣ έχει μέγιστη διάρκεια δύο (2) ημερολογιακά έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την ολοκλήρωση εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να δοθεί παράταση ενός (1) ή έως δύο (2) επιπλέον εξάμηνα μετά από εισήγηση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Για εξαιρετικούς λόγους (π.χ. για λόγους υγείας, από εργαζόμενους, υπηρετούντες στρατιωτική θητεία, κ.λπ.) είναι δυνατή η χορήγηση αναστολής φοίτησης ενός (1) ή έως δύο (2) εξαμήνων. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής αναστέλλονται και τα δικαιώματα του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στον χρόνο μέγιστης διάρκειας.

Αιτήσεις για παράταση ή αναστολή φοίτησης γίνονται δεκτές το αργότερο δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται και εγκρίνονται από την Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. Αναστολή φοίτησης δεν χορηγείται για το Α’ εξάμηνο του ΠΜΣ.

Μαθήματα

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα έχουν τη μορφή διαλέξεων ή/και σεμιναρίων ή/και εργαστηρίων ή/και εργασιών ή συνδυασμού αυτών. Η εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται με τρόπο που καθορίζει ο διδάσκων και πραγματοποιείται στα πλαίσια μίας και μόνον εξεταστικής περιόδου.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Συνολικά υπάρχουν τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα, δύο (2) ανά εξάμηνο.

Η διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.

Φοιτητές Πλήρους Φοίτησης

Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα οφείλουν να παρακολουθήσουν:

·     δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και είτε δύο (2) μαθήματα επιλογής ή ένα (1) επιλογής και δύο (2) σεμινάρια κατά το Α’ εξάμηνο (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες),

·     δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και είτε δύο (2) μαθήματα επιλογής ή ένα (1) επιλογής και δύο (2) σεμινάρια κατά το Β’ εξάμηνο (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες), και

·     να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μέχρι το πέρας του ακαδημαϊκού έτους.

Φοιτητές Μερικής Φοίτησης

Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα σε όλες τις ειδικεύσεις οφείλουν να παρακολουθήσουν:

·     δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα κατά το Α’ εξάμηνο,

·     δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα στο Β’ εξάμηνο,

·     δύο (2)μαθήματα επιλογής ή ένα (1) μάθημα επιλογής και δύο (2) σεμινάρια κατά το Γ’ εξάμηνο.,

·     δύο (2)μαθήματα επιλογής ή ένα (1) μάθημα επιλογής και δύο (2) σεμινάρια στο Δ’ εξάμηνο,

·     να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων εξαμήνων.

Συνολικά θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα και είτε τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής είτε συνδυασμός τους με σεμινάρια και ίδιου συνολικού αριθμού διδακτικών μονάδων.

Αξιολόγηση και Βαθμολογία Μαθημάτων

Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς την διδασκαλία των μαθημάτων στα οποία εγγράφονται. Κατά την αξιολόγηση σε κάποιο μάθημα, λαμβάνονται υπ' όψιν η συμμετοχή μέσα στην τάξη και οι επιδόσεις στις κατ' οίκον ασκήσεις, εργασίες και διαγωνίσματα. Ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Ο τελικός βαθμός εκφράζεται σε δεκαδική κλίμακα από 0 έως 10 με διαβαθμίσεις του 0,5. Για να θεωρηθεί επιτυχής η επίδοση σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί με τουλάχιστον έξι (6) (μαθήματα που δηλώνονται αλλά δεν ολοκληρώνονται με επιτυχία προσμετρώνται ως αποτυχίες). Εάν, μέσα στις τακτές προθεσμίες, ο φοιτητής εκπληρώσει τουλάχιστον το 50% των απαιτήσεων ενός μαθήματος και δεν εκπληρώσει τις υπόλοιπες για σοβαρούς λόγους, ο διδάσκων του μαθήματος δύναται να χαρακτηρίσει την επίδοσή του με την ειδική βαθμολογική ένδειξη «ΜΗ ΠΛΗΡΕΣ». Η ένδειξη αυτή πρέπει να αντικατασταθεί οριστικά με βαθμό, μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα της κανονικής εξέτασης του μαθήματος.

Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πραγματοποιείται, για το πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης, στο 2ο και 3ο - 4ο εξάμηνο σπουδών αντίστοιχα.

Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική και η συνολική διάρκεια εκπόνησής της δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή Αγγλική.

Την επίβλεψη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αναλαμβάνει ένα μέλος ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης που διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Εάν ο επιβλέπων δεν είναι μέλος του Τμήματος, τότε την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συνεπιβλέπει και ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος. Η διαδικασία εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών είναι η ακόλουθη:

α) Ύστερα από αίτηση του φοιτητή ή φοιτήτριας και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος (και του συν-επιβλέποντος εφόσον έχει οριστεί), η Σ.Ε. εγκρίνει το θέμα, την περίληψη, την τριμελή εξεταστική επιτροπή και τη γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής. Η αίτηση υποβάλλεται κατά την έναρξη του 2ου ή το 3ου εξαμήνου σπουδών, για το πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης αντίστοιχα. Η επιτροπή απαρτίζεται από τον επιβλέποντα (και, εφόσον έχει οριστεί, τον συνεπιβλέποντα) και άλλα μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλων πανεπιστημίων ή μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των ΤΕΙ ή ερευνητές (των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο της διπλωματικής. Τουλάχιστον ένα μέλος της επιτροπής θα πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που διδάσκει στο ΠΜΣ.

β) Με το πέρας της συγγραφής, με τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, ανακοινώνεται ο χρόνος και ο τόπος εξέτασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής.

γ) Η μεταπτυχιακή διπλωματική κατατίθεται ηλεκτρονικά στα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την τελική εξέταση. Η διαδικασία της τελικής εξέτασης πριν τις 10 ημέρες μπορεί να προχωρήσει μόνον αν συμφωνήσουν όλα τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική αξιολογείται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή ως προς το ερευνητικό της προσανατολισμό, την παρουσίαση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, την επιστημονική μεθοδολογία, τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων και τον τρόπο της γραπτής και προφορικής της παρουσίασης. Η διπλωματική κρίνεται ως “ικανοποιητική” ή “μη ικανοποιητική”. Εάν η διπλωματική κριθεί ως “ικανοποιητική” μπορεί ο υποψήφιος ή η υποψήφια να ανακηρυχθεί κάτοχος Μ.Δ.Ε. από τη Συνέλευση του Τμήματος, αφού προηγουμένως κάνει τις διορθώσεις που ενδεχομένως έχει προτείνει η επιτροπή.

Εάν η διπλωματική κριθεί ως “μη ικανοποιητική”, τότε ο υποψήφιος οφείλει να την ολοκληρώσει σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής και να υποστεί δεύτερη και τελική εξέταση σε ημερομηνία που αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση του επιβλέποντος και εντός τριών (3) μηνών από την πρώτη εξέταση. Μετά την άκαρπη παρέλευση αυτής της χρονικής περιόδου η διπλωματική κρίνεται οριστικά ως "μη ικανοποιητική".

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται:

·     η συμπλήρωση εβδομηνταπέντε (75) πιστωτικών μονάδων η οποία επιτυγχάνεται με την επιτυχή παρακολούθηση 8 μαθημάτων, ή 7 μαθημάτων και 2 σεμιναρίων, ή 6 μαθημάτων και 4 σεμιναρίων,

·     η επιτυχής εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής

·     και τελικός βαθμός έξι (6).

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών των προβλεπόμενων υποχρεωτικών μαθημάτων και των καλύτερων βαθμών των μαθημάτων επιλογής και σεμιναρίων που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Αναλυτικότερα ο βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται επί το πλήθος των πιστωτικών μονάδων του μαθήματος. Το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των πιστωτικών μονάδων όλων των μαθημάτων και προκύπτει ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών.

ΔΜΣ δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

 

Πιστωτικές Μονάδες

Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει επτάμισυ (7.5) πιστωτικές μονάδες (credits) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS) ενώ η μεταπτυχιακή διπλωματική έχει δεκαπέντε  (15) μονάδες. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συμπλήρωση 75 πιστωτικών μονάδων (8 μαθήματα ή 7 μαθήματα και 2 σεμινάρια ή 6 μαθήματα και 4 σεμινάρια και μεταπτυχιακή διπλωματική).

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές δικαιούνται όλες τις παροχές των προπτυχιακών Φοιτητών όπως αυτές καθορίζονται από τους Νόμους 3685/2008, 1268/82 και 2083/92 (κάρτα σίτισης, φοιτητικό εισιτήριο, μειωμένα έξοδα συμμετοχής σε πολιτιστικές-ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, ασφάλιση μέσω του Πανεπιστημίου, κλπ), πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα Ιδρύματα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα απαλλαγής από την καταβολή των τελών εγγραφής εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 35§2 του Ν. 4485/2017. Η υποβολή της σχετικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των ΠΜΣ σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από την προκήρυξη εισαγωγής νέων φοιτητών. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. Σε κάθε περίπτωση οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του 30%, τότε επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα επιστροφής των τελών εγγραφής του τρέχοντος εξαμήνου, μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες κάθε εξαμήνου εάν:

·     Ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους,

·     Διαγράφηκαν από το ΠΜΣ για οποιοδήποτε λόγο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι:

·     Να ολοκληρώνουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες:

·     την εγγραφή τους στο ΠΜΣ,

·     τις δηλώσεις πλήρους ή μερικής φοίτησης,

·     τις οριστικές δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων,

·     την καταβολή των τελών εγγραφής.

·     την υποβολή αιτήσεων για παράταση ή αναστολή φοίτησης το αργότερο δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται. Αναστολή φοίτησης δεν δικαιούνται όσοι εγγράφονται στο Α’ εξάμηνο του ΠΜΣ.

·     Να παρακολουθούν επιτυχώς τα μεταπτυχιακά μαθήματα.

·     Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

·     Να συγγράψουν διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος, το οποίο μετά από έγκριση της Σ.Ε. επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος.

·     Να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια.

·     Να προσφέρουν επικουρικό έργο στην υποστήριξη μαθημάτων, σε επιτηρήσεις, στα εργαστήρια του Τμήματος και γενικότερα όπου υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση της Συνέλευσης του Τμήματος.

·     Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του ΠΜΣ καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

·         Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να γνωρίζουν τον κανονισμό σπουδών του ΠΜΣ

Διαγραφή από το ΠΜΣ

Φοιτητής ή φοιτήτρια που:

·     υπερβαίνει τον μέγιστο επιτρεπτό χρόνο φοίτησης,

·     απουσιάζει αδικαιολόγητα ένα (1) εξάμηνο από τις σπουδές και τις υποχρεώσεις του μεταπτυχιακού φοιτητή,

·     συμπληρώνει τρεις (3) αποτυχίες στα μαθήματα,

·     αποτυγχάνει δύο (2) φορές στην προφορική εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής, και

·     δεν καταβάλει τα τέλη εγγραφής του στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα,

διαγράφεται από το πρόγραμμα, αλλά δικαιούται να λάβει πιστοποιητικό παρακολούθησης όσων μαθημάτων έχει ολοκληρώσει.

Συμμετοχή σε αντιγραφή ή εν γένει φαλκίδευση της διαδικασίας εξέτασης μεταπτυχιακού μαθήματος ή της συγγραφής εργασίας ή μεταπτυχιακής διπλωματικής, συνεπάγεται διαγραφή από το πρόγραμμα μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στις ίδιες περιπτώσεις, προβλέπεται αφαίρεση του μεταπτυχιακού διπλώματος όταν η παράβαση διαπιστωθεί μετά την αποφοίτηση.

Οι έλεγχοι εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και οι διαγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών διενεργούνται πριν την υποβολή των δηλώσεων ή της εγγραφής τους κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

 

Διδάσκοντες στο ΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 36 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017 τ.Α΄).

Η ανάθεση της διδασκαλίας γίνεται με απόφαση της Γ.Σ του Τμήματος ΜΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 36 του Ν.4485/2017.

Η πρόσκληση επισκεπτών διδασκόντων ακολουθεί τη διαδικασία που ορίζεται στη παρ.5 του άρθρου 36 του Ν. 4485/2017.

 

Αξιολόγηση ΠΜΣ

Αποτίμηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, των μαθημάτων και των διδασκόντων του ΠΜΣ γίνεται κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο με ευθύνη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος και τα αποτελέσματά της περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης.

Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στο ν. 4009/2011 (Α΄ 189), εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των ΠΜΣ και των διδακτορικών σπουδών κάθε Τμήματος, διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4485/2017.

 

9.     Υποτροφίες

Το Πολυτεχνείο Κρήτης μεριμνά κάθε έτος για τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι διακρίνονται για την επιμέλεια, τις επιδόσεις τους και την προοπτική διάκρισης.

Το τμήμα χορηγεί υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που διακρίνονται για τις σπουδές τους στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Η χορήγηση γίνεται μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων από την Σ.Ε. με βάση κριτήρια που καθορίζονται σε κάθε περίπτωση από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Επιπλέον οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύναται να απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα μελών ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης και να λαμβάνουν αμοιβή από αυτά ή από τη συμμετοχή τους σε επικουρική διδακτική και εργαστηριακή απασχόληση, εφόσον υπάρχουν σχετικά κονδύλια.

 

10.     Αναγόρευση & Αποφοίτηση

Η απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Σ.Ε..

Η αποφοίτηση όλων γίνεται σε ειδική τελετή, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε Δεκέμβριο παρουσία των Πρυτανικών Αρχών, των Κοσμητόρων των Σχολών και των Διευθυντών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Ο κανονισμός σπουδών είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο: Κανονισμός Σπουδών

Η πολιτική ποιότητας του προγράμματος είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: Πολιτική Ποιότητας