Πιστοποίηση ΠΜΣ «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing»

Η απόφαση πιστοποίησης είναι διαθέσιμη στο παρακάτω σύνδεσμο:

Πιστοποίηση ΠΜΣ