Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:
‘Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων - Product Design and Manufacturing (ProDes)’ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 - 2022. Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο:

Ανακοίνωση  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος