Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Επιλεγέντων και Απαλλασσόμενων

Ανακοινώνονται, με αναφορά στον κωδικό αίτησής τους (ID), οι εισαγόμενοι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing», της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22 στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πίνακας Επιλεγέντων και Απαλλασσόμενων